POLITYKA

Poniedziałek, 20 maja 2019

Polityka - nr 7 (2285) z dnia 2001-02-17; s. 14

Cytaty

Cytaty

Kiedy Węgry wejdą do Unii Europejskiej, Węgrzy żyjący w sąsiednich krajach znajdą się automatycznie poza granicami z Schengen i będą potrzebowali wiz do swojej ojczyzny. Biorąc to pod uwagę rządząca centroprawicowa koalicja przygotowała projekt ustawy dotyczącej Węgrów mieszkających za granicą. Rzecz dotyczy olbrzymiej grupy osób. Traktat z Trianon z 1920 r. okroił historyczne Węgry z dwóch trzecich terytorium i sprawił, że co trzeci Węgier znalazł się na obcym terytorium. Dziś na terenie Rumunii mieszka ich 1,7 mln, 600 tys. na Słowacji, 350 tys. w Serbii, a 200 tys. na Ukrainie. Nowa ustawa ułatwiałaby im przekroczenie granicy, dawała prawo pracy, prawo do edukacji i opieki medycznej, nie przewiduje natomiast nadawania im obywatelstwa. Pomysł rządu spotkał się z miejsca z ostrą repliką opozycji. Socjaliści uznali, że w konsekwencji ustawa będzie zbyt kosztowana i państwu trudno się będzie wywiązać z takich zobowiązań. Z kolei liberałowie są zdania, że zasadnicza pomoc powinna być kierowana tam, gdzie dziś mieszkają Węgrzy ...