POLITYKA

środa, 21 sierpnia 2019

Polityka - nr 31 (2361) z dnia 2002-08-03; s. 14

Cytaty

Cytaty

Rządy Szwecji i Finlandii podjęły decyzję o przekształceniu dwóch miast – Haparandy po stronie szwedzkiej i Tornio po fińskiej – we wspólny organizm miejski. To modelowe euromiasto, gdzie rzecz jasna wprowadzona będzie wspólna waluta euro, której nie ma jeszcze w Szwecji, ma być poligonem doświadczalnym i utorować drogę innym podobnym inicjatywom. W Haparandzie odbędzie się jesienią referendum, ale wynik jest przesądzony: ponad 80 proc. jest za połączeniem. Rzeką oddzielającą miasta biegnie granica państwowa, która jest wewnętrzną granicą Unii. Nie ma już na niej posterunków granicznych, pozostał jedynie skromny posterunek celny. Granica praktycznie się zatarła: mieszkańcy pracują po obu jej stronach, przekraczają ją wielokrotnie w ciągu dnia, większość zna oba języki. Uzgodniono, że strona fińska będzie uczestniczyć w miejskim budżecie w trzech czwartych, a szwedzka w jednej czwartej. W takich proporcjach zostaną wybrani radni do władz miejskich. Największy kłopot jest z ujednoliceniem kwestii podatkowych – oraz z mentalnością: Finowie podejmują decyzje bardzo szybko, Szwedzi każdą sprawę rozważ...