POLITYKA

Poniedziałek, 20 maja 2019

Polityka - nr 50 (2380) z dnia 2002-12-14; s. 20-22

Temat tygodnia / Podwyżki czynszów

Urszula SzyperskaMariola Balicka  [wsp.]Anna Szulc  [wsp.]

Czarny dzień lokatora

Od pierwszego grudnia większość właścicieli prywatnych kamienic podniosła lokatorskie czynsze. Często drastycznie: w Warszawie prawie czterokrotnie. To rezultat wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który uchylił przepis niemal zamrażający czynsze. Teraz właściciele biorą srogi rewanż za lata przymusowej dobroczynności.

Dla naszego miasta to katastrofa społeczna – twierdzi Alicja Sarzyńska, prezes Polskiego Zrzeszenia Lokatorów z siedzibą w Krakowie. – Lokatorami prywatnych kamienic są głównie emeryci i renciści. Dotyczy to zwłaszcza centrum miasta, gdzie samotni starzy ludzie od wielu lat żyją w wielkich i bardzo zaniedbanych mieszkaniach. Z prośbą o pomoc zwróciło się już do nas kilkaset osób: nie są w stanie udźwignąć nowych opłat za mieszkanie.

Według Sarzyńskiej 90 proc. właścicieli kamienic w Krakowie podniosło czynsze do maksymalnej wysokości. Podobnie jest w Poznaniu: Bogdan Wódkiewicz, prezes miejscowego Stowarzyszenia Ochrony Lokatorów, ocenia, że najwyżej 10 proc. właścicieli żąda stawek niższych niż maksymalne.

Lokatorzy około 600 tys. mieszkań w prywatnych kamienicach, wprowadzeni tam w czasach kwaterunku, do 10 lipca ubiegłego roku płacili czynsze regulowane. Tak samo było w 1,3 mln mieszkań komunalnych i ponad pół miliona mieszkań zakładowych. Po tej dacie czynsze regulowane zostały zastąpione limitowanymi (weszł...

Czynsz czterokrotny

Opłaty za 40-metrowe mieszkanie w Warszawie

Przed podwyżką czynszu (średnio)
Czynsz (2,70 zł za metr) ...... 108 zł
Centralne ogrzewanie, ciepła woda ...... 136 zł

Opłaty za pozostałe świadczenia ......  70 zł
Opłata za energię elektryczną i gaz ...... 60 zł
Razem ...... 374 zł

Po podwyżce czynszu
Czynsz (9,86 zł za metr) ...... 394,40 zł
Pozostałe opłaty bez zmian ...... 266,00 zł

Razem 660,40 zł