POLITYKA

Piątek, 24 maja 2019

Polityka - nr 7 (2337) z dnia 2002-02-16; s. 24-26

Kraj

Mariusz Janicki

Czerwone i czarne

Stosunki państwa z Kościołem nigdy nie były tak dobre jak za SLD

Kościół katolicki, dość nieoczekiwanie, ma teraz najsilniejsze wpływy polityczne w całym okresie III RP. Wcześniej, nawet kiedy władała prawica, silna opozycja lewicowa często wpływała na losy interesujących Kościół prawnych regulacji. Dzisiaj, kiedy rządzą SLD i UP, antykościelne głosy schodzą do ideologicznego podziemia. Lewica najwyraźniej postanowiła przełamać prawicową koncesję na przychylność hierarchów. Nawet kosztem części elektoratu.

Urzędnicy lewicowego rządu prześcigają się w deklaracjach, iż ustawa aborcyjna w obecnym kształcie jest całkowicie bezpieczna. Nawet Izabella Sierakowska, znana przecież wcześniej ze swoich antyklerykalnych poglądów, dzisiaj dopuszcza tu jedynie kosmetyczne zmiany, dotyczące edukacji i dostępności środków antykoncepcyjnych. Liderzy PSL pytani o aborcję szybko zmieniają temat, choć kiedyś ich postawa w tej materii nie była jednoznaczna. Marek Pol, który w jednej ze swoich przedwyborczych deklaracji stwierdził, iż „szansa sukcesu wyborczego nie zmienia nas w naszych poglądach”, dzisiaj jest o wiele ostrożniejszy w deklaracjach. Nie mówi się już w Unii Pracy o zniesieniu ocen z religii na świadectwach szkolnych, o dopuszczalności przerwania ciąży ze względów społecznych, a nawet o dotowaniu antykoncepcji. Pojedyncze wystąpienia, jak ostatnio senator UP Krystyny Sienkiewicz, krytykującej rzekome przywileje podatkowe Kościoła, napotykają milczenie czołowych polityków koalicji. Znamienne, że sama Sienkiewicz dobitnie podkreśliła, że jej inicjatywa nie była konsultowana z partią i ma pozakoalicyjny i pozarządowy charakter. Rząd ...

Sojusz lewicy z Kościołem

 

Zyski Kościoła z dobrych kontaktów z lewicą:

Bezpośrenie
• zachowanie obecnego stanu prawnego jeśli chodzi o status Kościoła
• zachowanie ustawy antyaborcyjnej
• zachowanie religii w szkołach i ocen z religii na świadectwach

Pośrednie
• rozmiękczenie doktrynalnego liberalizmu
• większa wrażliwość społeczna władzy
• uniezależnienie się od fundamentalistycznej prawicy

 

Zyski lewicy z dobrych kontaktów z Kościołem:

Bezpośrednie
• wsparcie integracji w UE
• pokój społeczny potrzebny do poniesienia wyrzeczeń niezbędnych dla naprawy finansów państwa, zgody na zmniejszenie osłony socjalnej niezbędnej dla poprawy przedsiębiorczości itp.

Pośrednie
• zmiana wizerunku polskiej lewicy na europejski również w tym wątku: stosunku do religii i Kościołów
• poszerzenie wpływów wyborczych wśród ludzi wierzących