POLITYKA

Piątek, 23 sierpnia 2019

Polityka - nr 48 (3087) z dnia 2016-11-23; s. 22-25

Polityka / Polityka Insight

Łukasz LipińskiWojciech Szacki

Cztery rządy

Centrum analityczne POLITYKA INSIGHT jak co roku przygotowało ocenę rządu. PI sprawdzało działalność ministrów w kategoriach: sprawności zarządzania, pozycji politycznej we własnym obozie i odbiorze publicznym.

W rządzie Beaty Szydło znaleźli się prawie wszyscy znaczący politycy PiS (poza Joachimem Brudzińskim i oczywiście samym prezesem) oraz liderzy koalicyjnych partii Jarosław Gowin i Zbigniew Ziobro. To wzmacnia gabinet politycznie, ale też sprawia, że trudno nad nim zapanować. Premier wyraźnie sobie z tym nie radzi.

Najbardziej niezależni od premier Szydło są szefowie resortów siłowych – przede wszystkim Antoni Macierewicz i Mariusz Błaszczak, ale też Mariusz Kamiński czy Zbigniew Ziobro. Mają własne ścieżki wydeptane do siedziby partii przy ul. Nowogrodzkiej i dostęp do ucha prezesa. Nie potrzebują i nie chcą pośrednictwa pani premier. Swą wyjątkową pozycję podkreślali już na starcie – po wyborach Błaszczak ogłosił, że Szydło jest na urlopie, a rząd nie będzie autorski, lecz „ułoży go drużyna PiS”.

Pełnię władzy nad resortami gospodarczymi zdobył po wielu miesiącach starań wicepremier Mateusz Morawiecki. Kontrolę nad poczynaniami innych ministrów daje mu stworzony na jego potrzeby (a właściwie przywrócony po latach) Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów oraz przejęcie fotela szefa resortu ...

Ogólna ocena rządu

B-
B- Jakość rządzenia
B Pozycja polityczna
B- Odbiór publiczny

Rating POLITYKI INSIGHT jest jakościową oceną pracy premiera i ministrów. Jego podstawą jest 13 ocen odnoszących się do trzech wymiarów działalności każdego członka rządu. Na sprawność zarządzania (w rankingu „jakość rządzenia”) składają się m.in. oceny za legislację i realizację polityki, administrowanie resortem. Na pozycję polityczną we własnym obozie („pozycja polityczna”) – oceny za pozycję w rządzie i we własnej partii, a na „odbiór publiczny” – oceny za zaufanie społeczne i odbiór w mediach. Ministrowie otrzymali podrating za każdy wymiar działalności – jest on średnią arytmetyczną ocen cząstkowych przy zachowaniu określonych wag. Całościowy rating ministra to z kolei średnia arytmetyczna trzech podratingów przy założeniu następujących wag: „jakość rządzenia” – 50 proc., „pozycja polityczna” – 25 proc. i „odbiór publiczny” – 25 proc. Obowiązuje dziewięciostopniowa skala: A+, A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-.

Beata Szydło
Prezes Rady Ministrów
B
B- Jakość rządzenia
B+ Pozycja polityczna
A- Odbiór publiczny

Mateusz Morawiecki
Ministerstwo Rozwoju
A-
B+ Jakość rządzenia
A- Pozycja polityczna
B+ Odbiór publiczny

Jarosław Gowin
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
B+
B+ Jakość rządzenia
B+ Pozycja polityczna
A- Odbiór publiczny

Henryk Kowalczyk
Minister – przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów
B+
A- Jakość rządzenia
B+ Pozycja polityczna
B- Odbiór publiczny

Konstanty Radziwiłł
Ministerstwo Zdrowia
B+
B+ Jakość rządzenia
B Pozycja polityczna
A- Odbiór publiczny

Elżbieta Rafalska
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
B+
B+ Jakość rządzenia
B Pozycja polityczna
A- Odbiór publiczny

Anna Streżyńska
Ministerstwo Cyfryzacji
B+
B+ Jakość rządzenia
B- Pozycja polityczna
B+ Odbiór publiczny

Krzysztof Tchórzewski
Ministerstwo Energii
B
B+ Jakość rządzenia
B Pozycja polityczna
C+ Odbiór publiczny

Piotr Gliński
Ministerstwo Kultury i Sztuki
B-
C+ Jakość rządzenia
B Pozycja polityczna
B- Odbiór publiczny

Marek Gróbarczyk
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
B-
B- Jakość rządzenia
B Pozycja polityczna
C+ Odbiór publiczny

Mariusz Kamiński
Minister – Koordynator Służb Specjalnych
B-
C+ Jakość rządzenia
B+ Pozycja polityczna
C+ Odbiór publiczny

Antoni Macierewicz
Ministerstwo Obrony Narodowej
B-
C+ Jakość rządzenia
A- Pozycja polityczna
B+ Odbiór publiczny

Zbigniew Ziobro
Ministerstwo Sprawiedliwości
B-
C+ Jakość rządzenia
B+ Pozycja polityczna
B Odbiór publiczny

Andrzej Adamczyk
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
C+
C+ Jakość rządzenia
C+ Pozycja polityczna
C Odbiór publiczny

Witold Bańka
Ministerstwo Sportu i Turystyki
C+
B- Jakość rządzenia
C Pozycja polityczna
C+ Odbiór publiczny

Mariusz Błaszczak
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
C+
C+ Jakość rządzenia
B+ Pozycja polityczna
C+ Odbiór publiczny

Witold Waszczykowski
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
C+
C+ Jakość rządzenia
C+ Pozycja polityczna
B- Odbiór publiczny

Krzysztof Jurgiel
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
C
C Jakość rządzenia
B Pozycja polityczna
C- Odbiór publiczny

Jan Szyszko
Ministerstwo Środowiska
C
C Jakość rządzenia
B+ Pozycja polityczna
C- Odbiór publiczny

Anna Zalewska
Ministerstwo Edukacji Narodowej
C
C Jakość rządzenia
C Pozycja polityczna
C Odbiór publiczny