POLITYKA

środa, 24 kwietnia 2019

Polityka - nr 17 (2702) z dnia 2009-04-25; Polityka. Polska w Unii. Pierwsze 5 lat; s. 3-6

Mariusz Janicki

Czy ktoś przyzna, że się mylił?

Pięć lat Polski w Unii Europejskiej to za mało, by ogłaszać końcowy triumf. Ale wystarczająco, by stwierdzić, jak wiele czarnych proroctw się nie spełniło. Tymczasem wielu z tych, którzy je głosili, nadal bryluje na politycznych salonach. I wciąż straszy.

Okres negocjacji akcesyjnych (w sprawie przystąpienia do UE), a potem kampania przed referendum w 2003 r. były czasem nieustannych ataków na Unię i polski w niej udział. Marginalne prawicowo-narodowe ugrupowania w ogóle odrzucały przystąpienie do Unii, Samoobrona i LPR stawiały niemal zaporowe warunki, a PiS mnożył wątpliwości i stale krytykował negocjacje, zwłaszcza że duża ich część i sam finał przypadły na kadencję, kiedy u władzy był SLD. Sojusz obok Platformy Obywatelskiej i tracącej znaczenie Unii Wolności to były główne siły sprawcze polskiej akcesji. Dość szczęśliwie udało się obsadzać funkcje głównych negocjatorów. Zarówno Jan Kułakowski (1998–2001), jak później Jan Truszczyński (2001–2002) – mimo krytyk, jakie ich spotykały ze strony prawicowej opozycji – sprawnie prowadzili brukselskie rozmowy, choć zdarzały się opóźnienia w zamykaniu kolejnych rozdziałów traktatu akcesyjnego (podpisanego w kwietniu 2003 r.) i monity za strony władz Unii. Poszczególne kwestie zajmowały nieproporcjonalnie dużo miejsca, jak choćby rolnictwo, a już zwłaszcza ...

Kalendarium integracji europejskiej

(Maz.)

9 maja 1950 r. – francuski minister spraw zagranicznych Robert Schuman przedstawia plan zacieśnienia współpracy w Europie.

23 lipca 1952 r. – Belgia, Francja, Niemcy, Luksemburg, Holandia i Włochy podpisują traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (EWWiS).

25 marca 1957 r. – wielka szóstka podpisuje traktaty rzymskie ustanawiające Europejską Wspólnotę Gospodarczą oraz Europejską Wspólnotę Energii Atomowej.

1 lipca 1968 r. – sześć krajów znosi cła na importowane towary, umożliwiając swobodny handel transgraniczny.

1 stycznia 1973 r. – do Wspólnoty przystępuje Dania, Irlandia oraz Wielka Brytania.

7 i 10 czerwca 1979 r. – pierwsze bezpośrednie wybory do Parlamentu Europejskiego.

1 stycznia 1981 r. – Unia poszerza się o Grecję.

1 stycznia 1986 r. – dołączają Hiszpania i Portugalia, zwiększając liczbę członków do 12.

19 czerwca 1990 r. – układ z Schengen zapowiadający zniesienie kontroli granicznych pomiędzy krajami wspólnoty.

7 lutego 1992 r. – podpisanie traktatu z Maastricht, który stanowi podstawę wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, ściślejszej współpracy w uchwalaniu prawa i w sprawach wewnętrznych oraz dla utworzenia Unii Gospodarczej i Walutowej (wspólnej waluty).

1 stycznia 1993 r. – powstaje jednolity rynek wraz z czterema wolnościami – swobodny przepływ towarów, usług, osób i kapitału.

1 stycznia 1995 r. – Austria, Finlandia i Szwecja przystępują do UE, która liczy już 15 członków.

26 marca 1995 r. – w Belgii, Francji, Hiszpanii, Luksemburgu, Holandii, Niemczech i Portugalii wchodzi w życie układ z Schengen.

17 czerwca 1997 r. – przywódcy UE podpisują traktat amsterdamski, który zakłada program reform instytucji unijnych.

1 stycznia 1999 r. – 11 krajów w transakcjach bezgotówkowych przyjmuje euro. Euro obowiązuje w Austrii, Belgii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Luksemburgu, Holandii, Niemczech, Portugalii i Włoszech.

26 lutego 2001 r. – przywódcy Piętnastki podpisują traktat nicejski, który ma przygotować Unię do pracy w rozszerzonym – o 10 nowych państw – składzie.

15 grudnia 2001 r. – Rada Europejska powołuje Konwent, który ma opracować unijną konstytucję.

1 stycznia 2002 r. – euro zastępuje narodowe waluty w 12 krajach (dziś – w 16).

1 maja 2004 r. – Polska, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Słowacja, Słowenia, Węgry, Cypr i Malta przystępują do UE. Unia liczy już 25 członków.

10 i 13 czerwca 2004 r. – szóste (już z udziałem Polski) wybory do PE.

29 października 2004 r. – 25 krajów UE podpisuje traktat ustanawiający konstytucję dla Europy.

29 maja 2005 r. – Francja w referendum odrzuca traktat, trzy dni później robi to Holandia

1 stycznia 2007 r. – Bułgaria i Rumunia wchodzą do UE.

13 grudnia 2007 r. – wszystkie kraje unijne uroczyście podpisują traktat lizboński.

20/21 grudnia 2007 r. – Polska, Słowacja, Malta, Czechy, Węgry, Słowenia, Litwa, Łotwa i Estonia wchodzą do strefy Schengen. (maz.)