POLITYKA

Sobota, 25 maja 2019

Polityka - nr 15 (2396) z dnia 2003-04-12; s. 14

Ludzie i wydarzenia

Czy sekretarz Czarzasty jest ministrem?

Kto jest w Polsce ministrem? Formalnie są nimi członkowie Rady Ministrów, zwyczajowo tytułuje się tak również ich zastępców, a także byłych ministrów.

Tylko członkowie rządu, oraz w tej chwili Lech Nikolski, są osobami powołanymi do pełnoprawnego posługiwania się tym tytułem. W odniesieniu do innych są to raczej kurtuazyjne gesty – powiadamia nas Centrum Informacyjne Rządu. Kilku ministrów, jak to najlepiej widać podczas przesłuchań przed sejmową komisją śledczą, zasiada w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. – Mieliśmy poważny problem, jak się zwracać do członków Krajowej Rady. Zwłaszcza sekretarz KRRiTV Włodzimierz Czarzasty nie mógł zaakceptować mówienia do niego po prostu per pan – mówi chcący zachować anonimowość pracownik biura Rady. – W związku z tym, że w Radzie pojawiały się osoby, które wcześniej nosiły tytuł ministra, zaczęło się to przenosić też na resztę członków. Jest to chyba jedyna forma, która usatysfakcjonuje wszystkich ...