POLITYKA

Poniedziałek, 15 lipca 2019

Polityka - nr 8 (8) z dnia 2012-06-27; Niezbędnik Inteligenta. 88 pytań do nauki; s. 12

Pytania zasadnicze

 (KJ)

Czy znajdziemy teorię wszystkiego?

Truizmem byłoby stwierdzenie, że ludzie zawsze szukali teorii obejmującej wszystkie zjawiska przyrody. Już Archimedes podjął próbę – z całą pewnością nie jako pierwszy – skonstruowania opisującego świat systemu opartego na paru aksjomatach. Leibniz, Kartezjusz i wielu innych myślicieli, filozofów przyrody, także pracowało nad teoriami, które wywodziłyby całą złożoność rzeczywistości z niewielkiego zestawu zasad podstawowych.

Zapewne pierwszym uczonym, który wykonał znaczący krok na drodze do naukowej teorii wszystkiego, był Newton. Wykorzystując dorobek Galileusza, Keplera i opierając się na własnych obserwacjach dostrzegł, że ruchem wszystkich ciał w kosmosie rządzi jeden rodzaj siły, opisywany jednym ogólnym prawem. Newton, stojąc, jak sam mówił, na ramionach gigantów, przyznawał pierwszeństwo nie arbitralnym założeniom, ale wynikom realnych eksperymentów. Teoria musiała pozostawać w bezpośrednim związku z doświadczeniem. Dał tym samym początek współczesnej nauce. Całą jej późniejszą historię stanowią wysiłki zmierzające do spójnego ujęcia wszystkich oddziaływań występujących w przyrodzie.

W XIX&...