POLITYKA

Piątek, 26 kwietnia 2019

Polityka - nr 14 (3053) z dnia 2016-03-30; s. 11

Ludzie i wydarzenia / Świat

Datki na dziatki

W Polsce na dniach rusza program 500 plus, i rodziny z więcej niż jednym dzieckiem zaczną dostawać miesięcznie na każde drugie i następne dziecko po 500 zł (117,5 euro). Gotówkę dostaną też rodzice jedynaków, ale tylko ci najubożsi. W krajach UE próg dochodowy obowiązuje również na Cyprze, w Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Rumunii, Słowenii i we Włoszech. W reszcie unijnych krajów państwo wspiera rodziców niezależnie od wysokości pensji. I tak np. w Niemczech zasiłki na dzieci wypłacane są za każde dziecko do 18. albo do 27. roku życia, jeśli nadal się uczy. Na pierwsze i drugie dziecko rodzice dostają miesięcznie 184 euro, na trzecie 190 euro, a na czwarte i więcej 215 euro. Dodatkowo osoby w trudnej sytuacji mogą wystąpić o 250 euro jednorazowego becikowego.

W Finlandii, oprócz miesięcznej zapomogi, matki zaraz po porodzie dostają pakiet macierzyński, który zawiera m.in. ubranka dla noworodka, pieluchy oraz pomoce do karmienia. A w Portugalii na każde dziecko pomiędzy 6. a 16. rokiem życia co roku we wrześniu dostaje się od 30 do 70 euro szkolnej wyprawki. Jednorazowe ...