POLITYKA

Wtorek, 11 grudnia 2018

Polityka - nr 9 (2594) z dnia 2007-03-03; Polityka. Cywilizacja. Zeszyt 1. Lata powojenne; s. 8-9

1945. Promieniotwórczość

Agnieszka Krzemińska

Dawno, dawno temu, czyli kiedy?

Dla badaczy przeszłości największym odkryciem ostatniego półwiecza było stworzenie metody datowania radiowęglowego.

Odtworzenie dokładnej chronologii wydarzeń i precyzyjne określenie wieku znalezisk są sednem studiów nad przeszłością Ziemi i człowieka. Przez lata badacze wypracowali dwie metody datowania. Pierwsza polega na ustalaniu wieku zabytku przez porównanie z innymi, co pozwala stwierdzić, który z nich jest starszy.

Druga metoda polega na dokładnym określeniu wieku znaleziska. Przez stulecia jedyną możliwością poznania dokładnej daty wydarzenia było znalezienie o nim informacji w źródłach pisanych. System ten ma jednak zasadniczą wadę – ogranicza możliwość takiego datowania wyłącznie do ludów znających pismo.

Kosmiczna podpowiedź

Dopiero odkrycie przez młodego amerykańskiego chemika Willarda Franka Libby’ego metody datowania radiowęglowego pomogło archeologom. Przyszły laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii z 1960 r., w czasach II wojny światowej brał udział w badaniach nad energią atomową i promieniowaniem kosmicznym. Był jednym z tych, którzy opracowali sposób rozdzielenia izotopów uranu (Co to są izotopy? – patrz ramka), potrzebny do skonstruowania bomby atomowej.

Radiowęglową metodę datowania udało ...

Załączniki

  • Co to są izotopy?

    Co to są izotopy?

  • Datowanie węglem 14C

    Datowanie węglem 14C