POLITYKA

Niedziela, 19 maja 2019

Polityka - nr 47 (3036) z dnia 2015-11-18; s. 44-45

Rynek

Urszula Szyperska

Do upadłego

Sprzedawcy nowych mieszkań ciągle prowadzą z klientami nieczystą grę. Dają upusty, prezenty, ale uciekają od odpowiedzialności. Za bankructwo dewelopera nadal najczęściej płaci klient.

Koszmarny sen kupujących mieszkania w budowie od lat wygląda tak samo: deweloper upada, syndyk sprzedaje rozgrzebaną inwestycję, a klient zostaje z pustymi rękami i niespłaconym kredytem. 29 kwietnia 2012 r. weszła w życie tzw. ustawa deweloperska (o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego), która miała zapobiec powtarzaniu się takiego scenariusza (patrz ramka). Ale w wielu przypadkach nie zapobiegła. Bankructwa deweloperów częstokroć toczą się według starych reguł, a wielkim przegranym jest kupujący.

23 grudnia ubiegłego roku ogłoszona została w Gdańsku upadłość likwidacyjna spółki Parkowe Wzgórze. Po prawdzie zbankrutowała wydmuszka: faktycznym inwestorem gdańskiego osiedla Parkowe Wzgórze była spółka celowa Tom-Bud Developer I z siedzibą w Łodzi. Pół roku przed ogłoszeniem upadłości zmieniono jej nazwę, zarząd, deweloper Tom-Bud pozbył się zadłużonej inwestycji. I działa nadal: jego druga spółka celowa sprzedaje teraz mieszkania w łódzkim osiedlu Oaza nad Jasieniem.

Osiedle Parkowe Wzgórze zaczęto budować w 2011 r., czyli zanim ustawa chroniąca kupujących weszła w życie. A według starych zasad pierwszeń...

Z rachunkiem, czyli bezpiecznie

Wpłaty na mieszkania, wprowadzone do sprzedaży po 29 kwietnia 2012 r., muszą wpływać na rachunek powierniczy w banku. Bank wypłaca je deweloperowi:

• przy rachunku zamkniętym – po otrzymaniu odpisu aktu notarialnego, przenoszącego na klienta prawo własności mieszkania albo domu;

• przy rachunku otwartym – stopniowo, po stwierdzeniu zakończenia każdego kolejnego etapu budowy. Wypłatę poprzedza inspekcja na placu budowy i porównanie wystawionych dokumentów ze stanem faktycznym.

W przypadku upadłości dewelopera środki na rachunkach powierniczych i prawa do gruntu, na którym powstaje inwestycja, zostają wyłączone z ogólnej masy upadłości. Zgromadzenie nabywców lokali może podjąć uchwałę o kontynuowaniu inwestycji przez syndyka albo wybranego zarządcę.

Źródło: Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

Zobacz także

Bank a deweloperzy