POLITYKA

Piątek, 24 maja 2019

Polityka - nr 26 (2864) z dnia 2012-06-27; s. 68

Kultura / Afisz / Książki

Andrzej Garlicki

Dobijanie bestii

●●●●○○

Ian Kershaw, Führer: Walka do ostatniej kropli krwi, przeł. Grzegorz Siwek, Znak, Kraków 2012, s. 584

Zbliżający się do siedemdziesiątki brytyjski historyk Ian Kershaw, członek Akademii Brytyjskiej i Królewskiego Towarzystwa Historycznego, jest dobrze znany polskim czytelnikom interesującym się dziejami II wojny światowej. Najpierw dzięki wydawnictwu Rebis ukazała się w latach 2001–03 trzytomowa biografia Adolfa Hitlera, bardzo wysoko oceniona przez specjalistów, a parę lat później – książka „Punkty zwrotne. Decyzje, które zmieniły bieg drugiej wojny światowej” (Znak). Autor wybrał dziesięć takich decyzji – rozważanie otwiera decyzja Wielkiej Brytanii z wiosny 1940 r. o tym, że będzie dalej walczyć, zamyka zaś decyzja Hitlera o wymordowaniu Żydów (lato–jesień 1941 r.). W najnowszej książce sir Ian Kershaw poszukuje odpowiedzi na pytanie, dlaczego Niemcy nie potrafili zapobiec doprowadzeniu przez Hitlera do całkowitego zniszczenia państwa. „Z przyczyn, dla których Niemcy były zdolne i gotowe, by walczyć do samego końca, struktury władzy oraz mentalność, na jakiej się wspierały, są najważniejsze”. Wszystkie inne najczęściej wymieniane w literaturze czynniki Kershaw uznaje za drugorzędne. Te ostatnie miesią...

●●●●●● wybitne!
●●●●●○ bardzo dobre
●●●●○○ dobre
●●●○○○ średnie
●●○○○○ słabe
●○○○○○ dno!