POLITYKA

Poniedziałek, 22 lipca 2019

Polityka - nr 49 (2583) z dnia 2006-12-09; s. 84-85

Historia

Marian Turski

Dobra pamięć

Po raz czterdziesty piąty „Polityka” przyznała nagrody w dziedzinie najnowszej historii Polski.

Wyróżniliśmy w tej jubileuszowej edycji Nagród Historycznych „Polityki” dzieła wybitne, które – nie mam wątpliwości – przez długie lata (a to jest miara wybitności) cytowane będą przez badaczy.

Daniel Beauvois. Francuski historyk, członek PAN i PAU, doktor h.c. Uniwersytetów Wrocławskiego, Warszawskiego i Jagiellońskiego. Tytuły i honory zasłużone, bo zasługi Daniela Beauvois dla polskiej historiografii są ogromne. Stefan Kieniewicz, jeden z najwybitniejszych polskich historyków XX w., nazwał książkę Daniela Beauvois „Polacy na Ukrainie 1831–1862” naukową sensacją, a w recenzji posłużył się następującą frazą: „Tym serdeczniejsza wdzięczność należy się od nas wszystkich, historyków polskich, Danielowi Beauvois za to, że podjął się tego ciężkiego trudu, że wyręczył nas w zadaniu, którego sami nie mogliśmy się podjąć, że przodków naszych oceniał w sposób nieraz dla nas bolesny, lecz zmuszający do zastanowienia się. Czynił to bowiem z niekłamaną dla nas sympatią oraz z nieukrywaną niechęcią do ówczesnych naszych prześladowców”.

O „Tró...

Nagrody za książki opublikowane w 2005 r. otrzymali:

 

w dziale prac naukowych i popularnonaukowych

nagrodę w wysokości 10 000 zł
Daniel Beauvois
za książkę Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793–1914 (Wydawnictwo UMCS)

nagrodę w wysokości 6000 zł
Andrzej Chwalba
za książkę III Rzeczpospolita. Raport specjalny (Wydawnictwo Literackie)

 

w dziale wydawnictw źródłowych

nagrodę w wysokości 10 000 zł
Mieczysław F. Rakowski
za książkę Dzienniki polityczne (Wyd. Iskry)

 

w dziale pamiętników i wspomnień

nagrodę w wysokości 10 000 zł
Henryk Schönker
za książkę Dotknięcie anioła (Ośrodek Karta)

 

Skład jury: profesorowie Juliusz Bardach, Jerzy Holzer, Czesław Madajczyk, Jerzy Tomaszewski, Feliks Tych, Wojciech Wrzesiński oraz red. Marian Turski.