POLITYKA

Poniedziałek, 19 sierpnia 2019

Polityka - nr 34 (2259) z dnia 2000-08-19; s. 17-18

Wydarzenia

Ewa Nowakowska

Dolna strefa stanów średnich

Kondycja Polaków 2000

Wielkie zainteresowanie i oddźwięk w mediach wzbudził opublikowany właśnie opasły raport z badań na temat wpływu reform na warunki i jakość życia. Zaszokował zwłaszcza skrajny pesymizm, z jakim Polacy oceniają swoją sytuację. Wskaźników są setki, zaś problem głęboko ludzki i polityczny zarazem.

Dlaczego tak jest, że nasza sytuacja materialna poprawia się, a nastroje lecą w dół? Dlaczego zadowolenie społeczne jest dziś najniższe od 1994 r.? Czy to wynik wrodzonego malkontenctwa Polaków? Ponad 45 proc. rodzin zadeklarowało wiosną 2000 r., że stałe dochody nie wystarczają im na zaspokojenie bieżących potrzeb. Bez kontekstu to nie jest dobra wiadomość. Ale porównanie jej z wynikami badań z lat poprzednich zmienia obraz sytuacji: w 1993 r. takie deklaracje składało aż 74 proc. ankietowanych, w 1995 r. – 64,5 proc., w 1997 r. – 66 proc. To znaczy, że liczba rodzin, których dochody nie przystają do potrzeb, maleje. Następuje stopniowy awans materialny tych, którzy wcześniej nie umieli się odnaleźć i przystosować do nowych warunków.

Co mu towarzyszy? Spadek zadowolenia z życia. W porównaniu z 1997 r. odsetek „zdecydowanie zadowolonych” z życia zmalał z 11,4 do 8,6 proc., a „raczej zadowolonych” z 62,5 do 58,3 proc. „Raczej niezadowolonych” przybyło z 9,5 do 13,4 proc., a „zdecydowanie niezadowolonych” – z 3,0 do 4,2 proc.

Zadowolenie z sytuacji finansowej własnej rodziny, z poziomu ...

Dlaczego czują się sfrustrowani?

• Ponad 20 proc. rodzin nie opłaca w terminie czynszu, 18 proc. zalega z opłatami za gaz i elektryczność, 10 proc. ma zaległe spłaty kredytu mieszkaniowego.

• Blisko 30 proc. nie mogło sobie w ostatnim roku pozwolić na zaspokojenie potrzeb żywnościowych rodziny jeśli chodzi o mięso, drób, owoce i ich przetwory.

• 80 proc. rodzin nie posiada żadnych oszczędności. Ci, którzy coś odłożyli, mówią co najwyżej o równowartości trzymiesięcznych dochodów. Ponad 58 proc. ma długi.

• Ponad 35 proc. rodzin z braku pieniędzy zrezygnowało w ubiegłym roku z dotychczasowych form uczestnictwa w kulturze (kupno gazet, kaset, wyjścia do kina).

• Ponad 51 proc. rodzin z tego samego powodu nie wysłało dzieci na wakacje, zaś w 64 proc. rodzin z wypoczynku zrezygnowali dorośli.