POLITYKA

Wtorek, 23 kwietnia 2019

Polityka - nr 6 (2995) z dnia 2015-02-04; s. 8

Kraj. Tydzień w polityce według Paradowskiej

Janina Paradowska

Drogi i pobocza

Akcja drogowych blokad rolniczych – twierdzą organizatorzy – skoordynowana jest z akcją blokad górniczych. Górnicy zablokują drogi na Śląsku, a resztę wezmą na siebie rolnicy. Harmonogram blokad nie został jeszcze podany. Górnicy na razie zablokowali Jastrzębską Spółkę Węglową, jedną z nielicznych, która jako tako się miewa. Jednym z pretekstów jest chęć wyrzucenia wreszcie z JSW prezesa Jarosława Zagórowskiego. On się działaczom nisko nie kłaniał, oczekiwania materialne w miarę możliwości spełniał (np. gdy spółkę wprowadzał na giełdę), ale gdy trzeba było, mówił „nie” i jeszcze żądał przestrzegania prawa, w tym także tego, aby nie było strajków nielegalnych. To jest żądanie, którego żaden prawdziwy działacz związkowy nie zniesie, a Zagórowski ma na terenie spółki 150 związków, czyli ma kto protestować. I dziś właściwie nie wiadomo, co ważniejsze: wyrzucenie prezesa czy żądanie, aby w czasie kryzysu nie oszczędzać i prowadzić do coraz większych strat, bo tym w istocie jest brak zgody na postulowane przez ...