POLITYKA

Wtorek, 16 lipca 2019

Polityka - nr 14 (2498) z dnia 2005-04-09; s. 16

Jan Paweł II pielgrzymki

Adam Szostkiewicz

Duchowy maraton

Jana Pawła II nazywano pielgrzymem – nigdy dotąd w historii Kościoła żaden papież nie opuszczał tak często Watykanu, pozostawiając go w rękach prałatów.

Paweł VI podczas 15-letniego, więc też długiego, pontyfikatu (1963–1978) odbył raptem 9 podróży zagranicznych do 19 krajów – i była to rewolucja w praktykach głowy Kościoła rzymskiego. Jan Paweł II poszedł tym tropem i pobił wszelkie rekordy pielgrzymowania, ale nadał swym podróżom na wszystkie zamieszkane kontynenty sens przede wszystkim religijny: każda wyprawa miała być pielgrzymką do Ludu Bożego i jego miejsc świętych. Każda była też spotkaniem z wiernymi, ich lokalną kulturą i rodzimymi formami religijności, każda była zaproszeniem do wspólnej modlitwy z Arcypasterzem i katechezy. Świat niereligijny interesowały bardziej sprawy ziemskie: z kim z przywódców papież się spotkał lub nie spotkał, jak liczne były zgromadzenia publiczne z jego udziałem, jak tłumy reagowały na słowa i gesty papieża. Z tabeli papieskich podróży po świecie wynika, że Jan Paweł II najczęściej odwiedzał Kościoły lokalne w rozwoju – w Ameryce Południowej i Środkowej, w Afryce.

Papieski debiut pielgrzyma – ...

Jan Paweł II odbył 104 zagraniczne podróże. W ciągu 543 dni przemierzył 1 162 615 km, odwiedzając 129 narodów w 205 krajach i 617 miastach. 9 razy odwiedził Polskę.