POLITYKA

Niedziela, 21 kwietnia 2019

Polityka - nr 4 (3195) z dnia 2019-01-23; s. 11

Polska Po Zamachu

Dulkiewicz w POLITYCE

Był, jest i pozostanie moim autorytetem – mówi dziś o prezydencie Pawle Adamowiczu Aleksandra Dulkiewicz, do niedawna jego pierwsza zastępczyni, a obecnie p.o. prezydenta Gdańska. Dulkiewicz przypomniała ostatnio, że na początku roku, gdy Adamowicz wrócił z urlopu, zdecydował, że właśnie ona ma go zastąpić na śniadaniu prezydentów największych miast, organizowanym przez tygodnik POLITYKA.

Zaufał mi, zachęcał do tego, bym zabrała głos jako pierwsza i bym powiedziała o tym, co naszym zdaniem nie tylko dla Gdańska, ale i dla polskiej samorządności było najważniejsze – czyli frekwencja w wyborach 2019 r. – mówiła. I wspominała, jak zgłosiła się pierwsza, choć była na spotkaniu jedynym zastępcą. (…) – Dosyć buntowniczo powiedziałam, że wszystko, o czym mówimy, jest superważne, ale jeśli ta władza będzie nadal rządzić, to my nic nie zrobimy jako samorząd, bo nas zniszczą – wspominała. Dulkiewicz podkreślała też, że na spotkaniu w POLITYCE mó...