POLITYKA

Poniedziałek, 19 sierpnia 2019

Polityka - nr 7 (2641) z dnia 2008-02-16; s. 10

Flesz. Ludzie i wydarzenia / Kraj

 J.P.

Dwója z Darwina

Małpa nie stworzyła człowieka! Tylko Bóg” – to komentarz do oceny niedostatecznej za wypracowanie, w którym uczennica wspomniała o teorii ewolucji. Z okazji Dnia Darwina (12. 02) Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów przeprowadziło wśród uczniów sondaż na temat nauczania o teorii ewolucji w polskich szkołach.

Okazuje się, że panuje w tej kwestii pełna dowolność. Uczniowie skarżą się, że w podręcznikach biologii informacje o ewolucji wypychane są na koniec i traktowane jako nadobowiązkowe, w związku z czym wszystko zależy od postawy nauczyciela. Jedni szeroko omawiają temat, traktując to jako rzecz oczywistą, inni prowadząc lekcje, zaczynają od zastrzeżenia, że temat jest zbędny, bo ewolucja nie została udowodniona, albo że wprowadzają go wyłącznie dlatego, że jest w programie, ale osobiście go nie lubią. Zdarzały się i takie sytuacje, że przez 12 lat edukacji uczniowie o teorii Darwina nie usłyszeli ani słowa.

Drugim przedmiotem, na którym temat ewolucji pojawia się najczęściej, jest katecheza. Tu sytuacja wygląda podobnie – wszystko ...