POLITYKA

Czwartek, 20 czerwca 2019

Polityka - nr 47 (2934) z dnia 2013-11-20; Polityka. Wrocław; s. XVI-XIX

Portrety Miast Polskich. Wrocław

Piotr Pytlakowski

Dynastia śląska

Nie ma drugiego takiego miasta w Polsce, gdzie lokalna polityka miałaby tak wyrazistych i ambitnych na cały kraj liderów.

We Wrocławiu można mówić o ciągłości władzy. Miasto od 1990 r. miało tylko trzech prezydentów, wywodzących się zresztą z jednego obozu. Bogdan Zdrojewski (1990–2001) rządził 11 lat, Rafał Dutkiewicz (od 2002 r.) kieruje miastem też już jedenasty rok. Między ich kadencjami krótki, półtoraroczny epizod w miejskim ratuszu miał Stanisław Huskowski (2001–02).

O Huskowskim, dzisiaj sekretarzu stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, Wrocław już nie pamięta. Nastał, bowiem wskazał go jako następcę prezydent Zdrojewski, który złożył swój mandat, by kandydować do Sejmu. To był naturalny awans, gdyż Stanisław Huskowski był wówczas wiceprezydentem miasta. Odszedł, bo zmieniła się ordynacja i w 2002 r. odbyły się pierwsze bezpośrednie wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów. Zdrojewski namaścił wówczas Rafała Dutkiewicza i to on wygrał w drugiej turze (z kandydatką SLD Lidią Geringer de Oedenberg). We Wrocławiu namaszczanie kandydatów na prezydenta jest skuteczne. Sam Zdrojewski został wybrany przez radnych w 1990 r., dlatego, że ...