POLITYKA

Piątek, 24 maja 2019

Polityka - nr 4 (4) z dnia 2019-04-24; Pomocnik Historyczny. 2/2019. Dzieje wspólnej Europy. Wydanie II uzupełnione; s. 120-126

Dziś

Andrzej Lubowski

Dyskretny urok wspólnego rynku

Integracja gospodarcza przyniosła europejskiej wspólnocie wiele doniosłych korzyści. Globalny kryzys finansowy ujawnił jednak liczne wady w mechanizmach współpracy.

Motywy integracji. Na długo zanim słowo globalizacja weszło do powszechnego użytku, Jean Monnet (art. s. 91), jeden z ojców integracji europejskiej, powiedział: „Nasze kraje stały się zbyt małe dla dzisiejszego świata, dla skali nowoczesnej technologii, dla Ameryki i Rosji dziś, a dla Chin i Indii jutro. Związek narodów europejskich w Stanach Zjednoczonych Europy jest drogą do podniesienia ich standardu życia i ochrony pokoju”.

Niepodobna przecenić politycznych motywacji, jakie towarzyszyły powojennym zaczątkom zachodnioeuropejskiej integracji (art. s. 9 i s. 84). Ameryka, której hegemonii nikt na zachodzie Europy nie był w stanie kwestionować w latach 50. XX w., nie zgodziłaby się na tworzenie unii celnej zdolnej do dyskryminowania jej eksportu, gdyby nie chodziło o budowę silnej zapory przed komunizmem. Ale integracja nie była jedynie wynikiem wpływu czynników zewnętrznych. W Europie istniały siły polityczne pragnące budowy wspólnoty.

Wspólny rynek, wolny od barier dla przepływu ludzi, towarów i kapitału, mógł zapewnić gospodarkom europejskim rozmaitego rodzaju korzyści. Najczęściej mó...

Załączniki

 • 1 Fazy wzrostu

  1 Fazy wzrostu - [rys.] Sobczak Marek

 • 2 Zysk ze wspólnoty

  2 Zysk ze wspólnoty - [rys.] Sobczak Marek

 • 3 Profity spójności

  3 Profity spójności - [rys.] Sobczak Marek

 • 4 Globalna rywalizacja

  4 Globalna rywalizacja - [rys.] Sobczak Marek

 • 5 Wśród ekspertów

  5 Wśród ekspertów - [rys.] Sobczak Marek