POLITYKA

Czwartek, 17 stycznia 2019

Polityka - nr 9 (2234) z dnia 2000-02-26; s. 100

Dział kadr

Dział kadr

Płk Damian Jakubowski (43 l.) został powołany na stanowisko dowódcy i zarazem likwidatora Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSWiA. Formacja ta ma być rozwiązana do końca br. Zastąpił gen. bryg. prof. Bronisława Młodziejowskiego, który został odwołany na własną prośbę i zamierza powrócić do pracy dydaktycznej (jest biologiem-antropologiem). Jego następca ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Łączności w Zegrzu i służył w 58 pułku szkolno-bojowym w Dęblinie. Ukończył Wyższy Kurs Doskonalenia Oficerów, kierunek Wojsk Lotniczych w Akademii Sztabu Generalnego WP oraz podyplomowe studia pedagogiczne. W 1991 r. został dyrektorem Biura Spraw Obronnych MSW, a w 1992 r. przeszedł do NJW MSW. Był m.in. zastępcą dowódcy JW 2501 w Raduczu, a od stycznia 1996 r. komendantem Samodzielnego Oddziału Żandarmerii Wojskowej „nadwiślańczyków”. Ma otwarty przewód doktorski w UW na temat instytucji prawnych stanów nadzwyczajnych. Żona obecnie nie pracuje. Zainteresowania: informatyka, prawo, sport (tenis i siatkówka).

Robert Żulewski (39 l.) zastąpił ...