POLITYKA

Poniedziałek, 17 czerwca 2019

Polityka - nr 45 (2270) z dnia 2000-11-04; s. 94

Dział kadr

Dział kadr

Dr Teresa Małecka (53 l.) została podsekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki. Po ukończeniu SGPiS przez 13 lat (do 1993 r.) była pracownikiem naukowo-badawczym w tej uczelni i tam też obroniła pracę doktorską. Ma za sobą staże naukowe w Austrii, Wielkiej Brytanii (University of Cambridge) i Stanach Zjednoczonych (Federal Reserve Bank of New Jork). W l. 1993–94 współpracowała z Corporate Development International. Następnie była specjalistą ds. Funduszu Gwarancyjnego w Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. W l. 1995–99 wiceprezes zarządu NFI Hetman i w l. 1996–99 sekretarz Stowarzyszenia Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. W tym czasie również członek rad nadzorczych w Zakładach Mięsnych Morliny i PKRB Fabud. Ostatnio pełniła obowiązki wiceprezesa Rządowego Centrum Studiów Strategicznych. Jest mężatką, ma dwóch synów.

Hannu Mikael Hamalainen (54 l.) został ambasadorem Republiki Finlandii w Polsce. Absolwent wydziału prawa Uniwersytetu w Helsinkach. W l. 1971–76 był pracownikiem Ministerstwa Finansów. W służbie zagranicznej od 1976 r. W l. 1977–81 radca, szef wydziału w Departamencie Administracyjnym MSZ. Od 1981 do 1983 ...