POLITYKA

Wtorek, 11 grudnia 2018

Polityka - nr 46 (2271) z dnia 2000-11-11; s. 100

Dział kadr

Dział kadr

Marek Michał Zdrojewski (39 l.) został przez premiera powołany na stanowisko prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W l. 80. działał w opozycyjnym Ruchu Młodej Polski. Do niedawna członek ZChN. W l. 1990–91 pełnomocnik wojewody gdańskiego ds. prywatyzacji. Następnie podsekretarz stanu w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. W l. 1994–96 r. dyrektor Biura Ekonomiczno-Finansowego Telewizji Polskiej (za prezesury Wiesława Walendziaka). Był także konsultantem prezesa Banku Handlowego i prowadził działalność konsultingową. Członek rad nadzorczych spółek prawa handlowego, w tym IV NFI Progress i ZNTK w Lublinie. Od października 1997 r. do marca 1999 r. (do czasu utraty rekomendacji ZChN) był ministrem łączności w rządzie premiera Jerzego Buzka. Od maja 1999 r. członek Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu SA. Żonaty, ma syna.

Dr Tadeusz Diem (60 l.) został podsekretarzem stanu ds. polityki obronnej w Ministerstwie Obrony Narodowej. Zastąpił Bogdana Klicha, związanego z Unią Wolności. Będą mu podlegały departamenty współpracy z NATO, bezpieczeństwa mię...