POLITYKA

środa, 19 czerwca 2019

Polityka - nr 30 (2308) z dnia 2001-07-28; s. 83

Dział kadr

Dział kadr

Andrzej Grzelak (62 l.) został podsekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po studiach był nauczycielem (wybrane zagadnienia prawne) w Technikum Ekonomicznym w Wałbrzychu. Przez 12 lat pracował w administracji państwowej w tym mieście. Przez 10 lat był również radcą prawnym. W 1986 r. został powołany na stanowisko sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, pełnił również funkcję prezesa NSA Ośrodka Zamiejscowego we Wrocławiu. Przez ostatnie trzy lata wykładał także w Podyplomowym Studium Podatkowym Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest wdowcem, ma córkę. Hobby: sport i literatura piękna.

Dr Bartosz Winiecki (52 l.) ponownie został prezesem Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej. Ukończył Wydział Weterynaryjny SGGW w Warszawie oraz Wydział Zootechniczny Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Ma za sobą również studia podyplomowe z zakresu higieny żywności zwierzęcego pochodzenia. Jest doktorem nauk weterynaryjnych i posiada dwie weterynaryjne specjalizacje: rozród zwierząt oraz higiena zwierząt rzeźnych i żywności zwierzęcego pochodzenia. Pracuje w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Mogilnie oraz prowadzi prywatną praktykę. W l. 1991–2000 był prezesem Rady Okręgowej Bydgoskiej Izby, a obecnie jest prezesem RO Kujawsko-Pomorskiej Izby ...