POLITYKA

Piątek, 18 stycznia 2019

Polityka - nr 31 (2309) z dnia 2001-08-04; s. 84

Dział kadr

Dział kadr

Włodzimierz Blajerski (51 l.) został prokuratorem krajowym, zastępcą prokuratora generalnego w Ministerstwie Sprawiedliwości. Absolwent Wydziału Prawa lubelskiego UMCS. Ma aplikację sędziowską. Był działaczem legalnej i zdelegalizowanej Solidarności, w latach 1983–84 aresztowany za kierowanie Tymczasowym Zarządem Regionu NSZZ „S”. W latach 1986–91 był szefem Wydawnictwa Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 1991 r. został dyrektorem gabinetu ministra sprawiedliwości, a w latach 1992–93 był wiceministrem spraw wewnętrznych. Poseł I kadencji Sejmu w Klubie Parlamentarnym ZChN. Od 1993 r. był prokuratorem apelacyjnym w Lublinie. Żona jest główną księgową. Mają dwie dorosłe córki, jedna pracuje jako aplikantka sądowa, druga studiuje prawo. Hobby: wędkarstwo, piłka nożna.

Zbigniew Jagiełło (37 l.) został prezesem zarządu Pioneer Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Ukończył Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej (specjalność: systemy informacji naukowo-technicznej). Od 1995 r. związany z branżą funduszy inwestycyjnych. Początkowo pracował w PPTFI Pioneer, w którym kierował biurem regionalnym we Wrocławiu, następnie w PKO/Credit Suisse TFI SA, gdzie był wiceprezesem zarządu. Odpowiadał ...