POLITYKA

Poniedziałek, 20 maja 2019

Polityka - nr 2 (2) z dnia 2013-02-27; Ja My Oni. Poradnik Psychologiczny Polityki. Tom 11. Jak pracować z sensem, zyskiem i sukcesem; s. 85-88

Praca w przyszłości

Ewa Winnicka

Dzieci boga skuteczności

Nora Grochowska o tym, czy Internet i gry komputerowe przygotują dzieci do realnego świata, w którym trzeba będzie pracować i żyć z innymi

Ewa Winnicka: – Duży brytyjski koncern wydawniczy chwalił się niedawno swoim wizjonerskim projektem: w uboższych rejonach świata małe dzieci poprzez komputery dostarczone przez ten koncern za pomocą gier będą się uczyć angielskiego, matematyki i przyswoją inne niezbędne kompetencje. Dzieci kochają gry, więc to jest nieuchronna przyszłość edukacji. Podoba się pani?
Nora Grochowska: – Bardzo. Zwłaszcza że najprawdopodobniej takie dzieci nieobjęte programem bogatej fundacji nie nauczyłyby się niczego. To po prostu nowa, mniej kosztowna postać tzw. nauczania jeden do jednego, kiedy nauczyciel przychodzi do domu do ucznia.

Szkoła przez kilkaset lat zorganizowana była jako plac manewrowy przyszłej pracy; uczyła wykonywania poleceń, działania zespołowego, odpowiedzialności. To był trening – często podły i okrutny, ale skuteczny – do bycia w świecie realnym. Gry to świat na niby, zawsze wynik można unieważnić, zacząć od początku.
Szkoła od zawsze była projekcją dorosłego świata w rejony dziecięce. Tak było i jest teraz. Dzieci malowano na obrazach jako małych starych, a dzieciństwo stało ...

NORA GROCHOWSKA psycholog z doświadczeniem akademickim i klinicznym, autorka ­Programu Edukacji Psychologicznej dla szkół i współautorka książek do jego realizacji (certyfikat MEN). Od wielu lat pracuje m.in. w jednej z warszawskich poradni psychologiczno-pedagogicznych.