POLITYKA

Czwartek, 20 czerwca 2019

Polityka - nr 16 (2904) z dnia 2013-04-17; s. 44-45

Rynek

Wawrzyniec Smoczyński

Euro we mgle

Rozmowa z Erikiem Nielsenem, globalnym ekonomistą banku UniCredit, który przewiduje, że strefa euro wyjdzie z recesji w połowie roku

Wawrzyniec Smoczyński: – Co robi globalny ekonomista?
Erik Nielsen: – Obserwuje gospodarki różnych państw i doradza klientom, gdzie i w co warto lokować pieniądze. Razem z zespołem analityków przygotowujemy też prognozy wzrostu dla poszczególnych krajów.

I co pan wróży strefie euro? Ostatnie dane o koniunkturze wskazują, że recesja potrwa dłużej, niż przewidywano.
Nasza prognoza się nie zmieniła – nadal zakładamy, że Europa wyjdzie z recesji w drugim lub trzecim kwartale, czyli bliżej połowy tego roku. Tak mówią wskaźniki, ale należy pamiętać, że ich zmienność jest obecnie bardzo wysoka. Świat jest wciąż w szoku po kryzysie finansowym, kraje cierpią z powodu zacieśnienia polityki fiskalnej na niespotykaną skalę, do tego mamy ogromną ilość wydrukowanego pieniądza, który nie dotarł jeszcze do realnej gospodarki. Zmiennych jest tyle, że byłoby lekkomyślnością przywiązywać się do prognoz wykraczających poza najbliższy kwartał. Bycie ekonomistą przypomina dziś latanie we mgle, na samych instrumentach.

Sprawa Cypru pokazała, że we mgle poruszają się także politycy. Czy niepewność co do bezpieczeń...

Erik F. Nielsen, absolwent ekonomii na Uniwersytecie Kopenhaskim, był głównym ekonomistą w europejskim oddziale Goldman Sachs. Pracował także w Międzynarodowym Funduszu Walutowym i w Banku Światowym – w obu instytucjach zajmował się Europą Środkowo-Wschodnią.