POLITYKA

Niedziela, 19 maja 2019

Polityka - nr 6 (2284) z dnia 2001-02-10; s. 13

Komentarze / Gość Polityki

Raymond Forni

Europa socjalna

Raymond Forni. Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Francji

Struktura europejska – od czasu utworzenia Unii Europejskiej – składa się z wielu elementów, wielu polityk; dziś moim zdaniem należałoby skoncentrować się na Europie socjalnej. Liczne kraje zmagają się z problemem bezrobocia. Harmonizacja wysiłków jest według mnie w tej dziedzinie niewystarczająca. Francji od pewnego czasu udało się opanować problem i zejść poniżej 10 proc. To wynik działania rządu, choć prawda, że wspierany dobrą koniunkturą i rozwojem gospodarczym powyżej 3 proc. rocznie, choć jak wiem, Polska ma jeszcze wyższy wskaźnik rozwoju. We Francji całą energię skierowaliśmy na obniżenie zwłaszcza bezrobocia młodzieży. Pozwoliło to na utworzenie jeśli nie prawdziwych stanowisk pracy, to przynajmniej jakichś zajęć użytecznych dla społeczności. Na przykład zatrudnianie w charakterze asystentów nauczycieli, dalej w charakterze pomocy dla osób starszych. Zajęcia te tworzono na pięć lat, z taką jednak myślą, by je potem przedłużyć.

Kolejnym programem było skrócenie tygodnia pracy do 35 godzin – po pierwsze, by pracownicy korzystali więcej z czasu wolnego, lecz po drugie, by rozdzielić pracę pomiędzy ...