POLITYKA

Czwartek, 22 sierpnia 2019

Polityka - nr 48 (3188) z dnia 2018-11-28; s. 76

Kultura / Afisz / Książki

 js

Fabuły życia

5/6

Czas nieprzewidziany. Z Michałem Głowińskim rozmawia Grzegorz Wołowiec, Wielka Litera, Warszawa 2018, s. 495

Wywiad rzeka Grzegorza Wołowca z Michałem Głowińskim przedstawia przede wszystkim powojenne doświadczenia literaturoznawcy, który ma wspaniałą umiejętność analizowania zjawisk literatury, nauki i języka (choćby propagandy 1968 r.). Mamy więc opowieść o życiu naukowym, a przy okazji analizę rozmaitych zjawisk: nudy stalinizmu, „peerelizmy” w języku, jak „atak zimy” czy mało znane „rotacyjne masło”. Jest to też historia o tym, co znaczyło, że w PRL „dobry pisarz to martwy pisarz” – można było zajmować się twórczością wielu autorów emigracyjnych po ich śmierci. I o przemianach polskiej humanistyki, o pomyłkach krytyka literackiego, krytyce jako szkole pisania, i o losach Instytutu Badań Literackich, z którym Głowiński jest związany. Osobnym nurtem rozmowy jest muzyka, królowa sztuk według Głowińskiego. Patrzy on na swoje życie jak na zbiór fabuł – tak było z komunizmem, domknięcia tego wątku w Polsce się ...

Skala ocen: 1 (dno) – 6 (wybitne)