POLITYKA

środa, 19 czerwca 2019

Polityka - nr 6 (6) z dnia 2018-05-16; Ja My Oni. Poradnik Psychologiczny Polityki. Tom 30. Do czego nam ego; s. 71-73

MY. EGO wśród bliskich

Przemek Berg

Faza pełni

Dr Zenon Waldemar Dudek Jak nie popaść w starczy egotyzm.

Przemek Berg: – Czy można mówić o czymś takim jak egotyzm ludzi starszych?
Zenon Waldemar Dudek: – Tak. On wynika z braku udanego przejścia w połowie życia ze stanu sztywnej władzy ego nad całą osobowością do stanu bardziej integralnej świadomości osobistych wad i zalet, wzlotów i upadków. Kiedy ego danej osoby kostnieje, jej myśli, opinie i decyzje są nawykami i schematami o zawężonej i mało elastycznej strukturze poznawczej. Człowiek przywiązany do ego staje się więźniem swej przeszłości, bywa uparty i egocentryczny, narzucający swoją wolę innym trochę jak dziecko, a w sytuacji konfliktu jest złośliwy lub podejrzliwy. Ego wyolbrzymia swoją rangę lub kompetencje, jednocześnie przyjmuje zawężoną perspektywę poznawczą. W nietypowych i nowych dla niego sytuacjach działa raczej destrukcyjnie bądź autodestrukcyjnie, a nie konstruktywnie.

Na czym ten przełom dokładnie polega, jak przebiega?
W procesie kumulowania się świadomych doświadczeń z okresu dorosłego – rozpoczynającym się umownie między 35. a&...