POLITYKA

Piątek, 19 kwietnia 2019

Polityka - nr 11 (11) z dnia 2018-08-08; Ja My Oni. Poradnik Psychologiczny Polityki. Tom 31. Jak i po co podglądany jest mózg; s. 36-41

Neuro-teoria

Aneta Czernatowicz-Kukuczka

Gdzie rodzą się bogowie

Czy nauka odnalazła w mózgu mechanizm decydujący o religijności człowieka.

Wiara w Boga – jakkolwiek dana religia go definiuje – jest znakiem rozpoznawczym naszego gatunku. Co prawda podejrzewa się, że zachowania religijne czy pewnego rodzaju systemy wierzeń mogą występować u małp naczelnych (w szczególności szympansów), lecz dziś brakuje na to ostatecznych dowodów. Nie ulega natomiast wątpliwości, że religia odgrywa ważną rolę w życiu człowieka. Z badań przeprowadzonych w ramach projektu Eurostat Eurobarometer w 2010 r. wynika, że ponad połowa obywateli Unii Europejskiej deklaruje wiarę w osobowego Boga, a wartość ta wzrasta do 77 proc., gdy uwzględni się wiarę w nadprzyrodzoną, ale bezosobową siłę. Postępująca obecnie sekularyzacja społeczeństw na całym świecie wyraża się głównie poprzez odchodzenie od zinstytucjonalizowanej religii, a nie wiary jako takiej. Wydaje się więc, że wbrew prognozom formułowanym w latach 60. Bóg jednak nie umarł i ma się dobrze. Co sprawia, że nasz gatunek jest skłonny do wiary w nadprzyrodzoną siłę sprawczą?

Moduł Boga?

Kusząca wydaje się odpowiedź, że ludzkie umysły są wyposażone ...