POLITYKA

Piątek, 24 maja 2019

Polityka - nr 4 (2539) z dnia 2006-01-28; s. 4-12

Raport

Barbara PietkiewiczAgnieszka Mazurczyk  [wsp.]

Gdzie te dzieci?

Grozi nam zapaść. Zbliża się lawina starych, ale nie rodzą się młodzi. Zakaz aborcji jest, z kościoła grzmi się na antykoncepcję, a dzieci nie ma. Nowy rząd wychodzi problemowi naprzeciw. A to z becikowym, a to z przedłużonymi urlopami macierzyńskimi, a to z obietnicą, że młode matki nie będą z pracy wylewane. Jak te zabiegi mają się do realnych powodów, dla których dzieci się nie rodzą?

Jednoosobowi

Między dwoma spisami ludności, od 1988 do 2002 r., powiększyła się w Polsce liczba gospodarstw domowych. Masowo jak nigdy dotąd. Pięknie. Jest nas więcej – podstawowych komórek społecznych. Potencjalnych matek od lat 15 do 49, jak podaje znany demograf prof. Zbigniew Strzelecki, przybyło w ciągu ostatnich dwudziestu lat i teraz jest ich 10 mln. Sale porodowe powinny pękać w szwach.

Nie pękają. Gospodarstwa, których tyle przybyło, są często jednoosobowe, nie żadne tam komórki społeczne. Prof. Antoni Rajkiewicz, socjolog, na posiedzeniu Komitetu Prognoz Społecznych alarmował, że żyją w nich głównie kobiety w wieku 20–24 lat. Oraz emerytki. Jeszcze do niedawna byłoby tak, że młode szybko wyszłyby za mąż, zaczęły rodzić dzieci i nie trzeba byłoby nęcić ich żadnym becikowym, żeby odwróciły od nas widmo wyludnienia.

Tak nie jest. Jeśli obecna częstotliwość zawierania małżeństw utrzymałaby się przez dłuższy czas, tylko dwie piąte kobiet zaznałoby w przyszłości, jak oblicza znany demograf z ...

Rząd niewiele da, ale dba

Jakie skutki przyniesie uchwalenie przez Sejm becikowego? (odpowiedzi w proc.)

Będzie się rodzić więcej dzieci ...... 13
Dzieci nie przybędzie, ale matkom się trochę poprawi ...... 28
Dzieci nie przybędzie, matkom się nie poprawi, ale państwo da sygnał, że dba o rodzinę ...... 30
Żadnych skutków, ani dobrych, ani złych ...... 16
Tylko skutki złe ...... 6
Trudno powiedzieć ...... 7

Badania TNS OBOP z 1–5 grudnia 2005 r.

Po pierwsze praca

Dlaczego Polki nie decydują się na dziecko? (w proc.)

Boją się, że stracą pracę ...... 47
Nie mają pracy na etacie ...... 44
Boją się wydatków związanych z ciążą i dzieckiem ...... 33
Czekają na właściwy moment kariery zawodowej ...... 24
Uczą się, zdobywają wykształcenie ...... 20
Chcą jeszcze korzystać z życia ...... 12
Nie mają właściwego partnera ...... 8

SMG/KRC, wrzesień 2004 r. Badanie przeprowadzono na zlecenie fundacji Rodzić po ludzku, wzięły w nim udział kobiety w wieku 18–40 lat. Odpowiedzi nie sumują się do 100 proc., bo można było wybrać kilka.

Generacja becikowa także w RMF FM. Czy becikowe będzie lekiem na niż demograficzny? Jak można walczyć ze spadkiem urodzeń w Polsce? Słuchaj „Faktów” w środę, 25 stycznia w RMF