POLITYKA

Czwartek, 23 maja 2019

Polityka - nr 13 (2548) z dnia 2006-04-01; s. 21

Ludzie i wydarzenia

 Sol.

Giełda słabo notowana

Nie ma tłoku do fotela prezesa Giełdy Papierów Wartościowych, który po 15 latach zwalnia Wiesław Rozłucki. Mówi się o dwóch kandydatach – Jarosławie Myjaku (przed dwoma laty przestał być prezesem Commercial Union), oraz o Janie Kuźmie (obecnie kierującym Bankowym Domem Maklerskim PKO BP). Do ogłoszonego konkursu nie przystąpi natomiast obecny szef giełdy. Nie dlatego, że poczuł się urażony, o czym można było usłyszeć od działaczy PiS. Przyczyny jego rezygnacji wydają się poważniejsze. Główna – to odrzucenie przez rząd koncepcji prywatyzacji GPW, przewidującej w konsekwencji połączenie parkietu warszawskiego z wiedeńskim.

Wstrzymania prywatyzacji GPW w żaden sposób nie da się uzasadnić narodowym interesem. Wręcz odwrotnie, prywatna giełda, której udziałowcami mogły stać się np. fundusze emerytalne, dawałaby szansę na wyższe emerytury dla jedenastu milionów członków OFE. Natomiast zamrożenie przez rząd procesu prywatyzacji może zniechęcać do wkraczania na parkiet nowe firmy i OFE, przez co coraz trudniej będzie inwestować nasze składki. Kontrolowana przez polityków GPW ...