POLITYKA

Sobota, 20 lipca 2019

Polityka - nr 25 (2609) z dnia 2007-06-23; s. 27-29

Kraj

Martyna BundaEwa WilkJustyna Sadowska  [oprac.]Iwona Kochanowska  [oprac.]Magdalena Zmorzyńska  [wsp.]

Giertych daje szkołę

Kończy się rok szkolny, w którym minister edukacji Roman Giertych walczył o najwyższą notę za aktywność. Ale wrażenie było takie, jakby cierpiał na nadpobudliwość, dezorganizując życie w klasie.

Pomysłowość Romana Giertycha jest imponująca. Wydaje się, że wyznaczył dwa tygodnie jako wystarczający czas do przykrycia jednej akcji (programu, projektu, inicjatywy) kolejną. Media – używając języka uczniów – dały się wkręcić w kilka żywiołowych debat, z których nic nie wynikło, dlatego że trzeba je było porzucać i stawiać ogień zaporowy kolejnemu szturmowi. Nawet leniwy zwykle koniec roku szkolnego obfitował pod tym względem: obronę Witolda Gombrowicza trzeba było zostawić dla stopnia z religii (wliczania go do średniej ocen), sprawę mundurków dla ewentualności płciowego rozdzielenia szkół. Kto w czerwcu pamięta jeszcze, że głównym tematem wrześniowym był tani podręcznik, a październikowym – dyscyplina w szkole?

Debata nad wychowaniem patriotycznym, które ma być realizowane w ramach dofinansowanych przez państwo wycieczek, pod pompatycznym hasłem: „Tam, gdzie nasze serca i nasze dziedzictwo”, została przerwana, bośmy chwilę potem gorączkowali się z powodu projektu tworzenia szkół dla trudnej młodzieży. Potem był pamiętny program „Zero tolerancji”. Niewiele z jego ogólnikowych zapisów przedostało ...

Ministerstwo wymyśliło

luty 2006
• Naganna ocena ze sprawowania utrudnieniem promocji do następnej klasy (wprowadzono rozporządzeniem – wrzesień 2006)

maj 2006
• Opieka lekarska w każdej szkole
• Religia jako przedmiot maturalny od 2010 r.
• Filtry na Internet w szkołach (wprowadzono ustawą – kwiecień 2007)
• Monitoring w szkołach (ustawa – kwiecień 2007)

czerwiec 2006
• Postulat – dzieła zebrane Jana Pawła II w bibliotece każdej szkoły ponadgimnazjalnej
• Hymn państwowy zalecany na wszystkich szkolnych uroczystościach
• Nowy przedmiot – wychowanie patriotyczne
• Wzmocnienie znaczenia rad rodziców (ustawa – kwiecień 2007)
• Rozdzielenie lekcji historii Polski i historii powszechnej

lipiec 2006
• Matura z matematyki od 2009 r. (rozporządzenie – wrzesień 2006)
• Amnestia maturalna (rozporządzenie – wrzesień 2006, stwierdzenie niezgodności z konstytucją – styczeń 2007)
• Mundurki od roku szkolnego 2007/8 (ustawa – kwiecień 2007)

wrzesień 2006
• Projekt „Tani podręcznik” (wprowadzono w wersji, że nauczyciel ma wybór spośród trzech książek do jednego przedmiotu, ustawa – kwiecień 2007)
• Zmiany na liście lektur szkolnych
• Egzamin gimnazjalny z języka obcego od roku szkolnego 2008/9 (rozporządzenie – wrzesień 2006)

październik 2006
• Wycieczki edukacyjne do miejsc pamięci narodowej

listopad 2006
program „Zero tolerancji dla przemocy w szkołach”, a w nim:
• Zakaz przebywania nieletnich w miejscach publicznych w godzinach nocnych
• Szkoły o specjalnym rygorze dla uczniów sprawiających szczególne kłopoty
• Trójki Giertycha (policjant, urzędnik samorządowy i wizytator z kuratorium) – zrealizowane
• Status funkcjonariusza publicznego dla nauczyciela (ustawa – kwiecień 2007)
• Zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach – (wprowadzono – luty 2007)

listopad 2006
• Kontrola lekcji wychowania do życia w rodzinie

grudzień 2006
• Wliczenie oceny z religii do średniej
• Wprowadzenie filozofii do liceów od roku szkolnego 2008/9

styczeń 2007
• Wydłużenie nauki w liceach do 4 lat
• Statystyka ciążowa wśród uczennic

luty 2007
• Obowiązkowy język obcy od I klasy szkoły podstawowej od roku szkolnego 2008/9

marzec 2007
• Zakaz propagandy homoseksualnej w szkołach
• Obchody Narodowego Dnia Życia w szkołach

kwiecień 2007
• Ogólnopolski turniej sportowy o puchar ministra edukacji narodowej

maj 2007
• Nakaz informowania uczniów przez nauczycieli, że faszystowskie gesty i zachowania są przestępstwem

czerwiec 2007
• Szkoły niekoedukacyjne
• Kolejne propozycje zmian na liście lektur
• Rewizja treści podręczników do języka polskiego i historii

opracowanie: Iwona Kochanowska, Justyna Sadowska