POLITYKA

Poniedziałek, 20 maja 2019

Polityka - nr 32 (2616) z dnia 2007-08-11; s. 16

Flesz. Ludzie i wydarzenia / Kraj

 Sol.

Gilowska kontratakuje

Aby odzyskać realną władzę nad sektorem finansowym, wicepremier Zyta Gilowska zawarła sojusz ze Sławomirem Skrzypkiem, prezesem NBP. Jego celem jest osłabienie roli szefa Komisji Nadzoru Finansowego Stanisława Kluzy. Komisja powstała pod patronatem byłego premiera Kazimierza Marcinkiewicza, zaś pomysł i realizacja są autorstwa Cezarego Mecha, byłego wiceministra finansów, wyrzuconego przez Gilowską. Mechowi (był wcześniej autorem programu gospodarczego PiS) udało się przekonać liderów PiS do powołania zintegrowanego nadzoru nad całym rynkiem finansowym i wyposażenia jego prezesa w olbrzymią władzę nad prywatnymi funduszami inwestycyjnymi, towarzystwami ubezpieczeniowymi i firmami giełdowymi.

To władza o wiele większa, niż ma minister finansów i szef banku centralnego razem wzięci. Od stycznia 2008 r. ma być jeszcze większa, bo KNF wchłonie też Komisję Nadzoru Bankowego, obecnie podległą NBP – i do tego właśnie Gilowska i Skrzypek nie chcą dopuścić, przygotowując nowelizację ustawy o KNF. Nie tylko opóźniłoby to o pięć lat połączenie KNF i KNB, ale też umożliwiłoby powołanie trzech ...