POLITYKA

środa, 21 sierpnia 2019

Polityka - nr 26 (2560) z dnia 2006-07-01; s. 4-10

Raport

Jagienka Wilczak

Głową we wschodnią ścianę

Bruksela nas podliczyła: pięć najbiedniejszych regionów Unii Europejskiej to polskie województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. Produkt krajowy brutto jest tutaj najniższy na całym obszarze Wspólnoty. Trzy nasze najuboższe regiony tworzą dziś wschodnią granicę wspólnej Europy.

W najbiedniejszych, na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, dochód na głowę jednego mieszkańca wynosi 3538 euro rocznie, czyli 33 proc. średniej unijnej. Podlasie, Świętokrzyskie, Warmia i Mazury depczą im po piętach. W pozostałych dziewięciu nowych krajach Unii nie ma tak ubogich regionów. Dlaczego województwa wschodnie są rezerwatem ubóstwa? Czy tak już zostanie?

Nie można tu przyłożyć jednej miary, choć wiele elementów można porównać. Choćby historię: za regionem wschodnim wlecze się zacofanie cywilizacyjne i gospodarcze zaboru rosyjskiego. To zapóźnienie jest niczym piętno: na wschód od Wisły wszystko było inne, krajobraz, rolnictwo, przemysł. A zwłaszcza mentalność ludzi. Dawna Kongresówka różni się nadal od reszty kraju. Jeśli za miarę ubóstwa przyjąć liczbę dachów pokrytych eternitem, to tutaj jest ich najwięcej.

W tym czasie Podkarpacie miało galicyjską biedę, która nadal kładzie się tu głębokim cieniem. Z regionu wyruszyła za chlebem największa emigracja, ale to dzięki niej zamieniono strzechy na dachówkę.

Bezlitosne liczby

Nie ...

Kto wesprze ścianę wschodnią?

Na wsparcie najbiedniejszych regionów UE w latach 2007–2013 przeznaczono 2 mld 200 mln euro:

• ok. 880 mln euro (107 euro na głowę mieszkańca ) pochodzi z Rady Europejskiej. W tym na poszczególne regiony:

• Lubelskie ok. 235 mln euro

? Podkarpackie ok. 225 mln euro

• Podlaskie ok. 129 mln euro

• Świętokrzyskie ok. 138 mln euro

• Warmińsko-Mazurskie ok. 153 mln euro

• ok. 1 mld 400 mln euro stanowią dodatkowe pieniądze przyznane przez rząd RP.

Ile udało się wydać europejskich pieniędzy wlatach 2004–2006

Lubelskie: do wzięcia było 201 mln euro. Zaakceptowano wnioski na 69,59 proc. tej kwoty. Wykorzystano (dotychczas) 15,88 proc.

Podkarpackie: do wzięcia było 192 mln euro. Zaakceptowano wnioski na 71,37 proc. kwoty. Wykorzystano 18,22 proc.

Podlaskie: do wzięcia było 110 mln euro. Zaakceptowano wnioski na 82,38 proc. Wykorzystano 24,85 proc.

Warmińsko-Mazurskie: do wzięcia było 182 mln euro. Zaakceptowano wnioski na 69,94 proc. tej kwoty. Wykorzystano 14,37 proc.

Świętokrzyskie: do wzięcia było 133 mln euro. Zaakceptowano wnioski na 83,68 proc. Wykorzystano 16,82 proc.