POLITYKA

środa, 19 czerwca 2019

Polityka - nr 40 (2725) z dnia 2009-10-03; s. 6-7

Flesz. Ludzie i wydarzenia / Kraj

 M.H.

Golgota Sokolnickiego

Najbliższa rodzina, ok. 150 kawalerów i dam Orderu św. Stanisława, kilkunastu księży i kombatantów oraz paru generałów z Polskich Drużyn Strzeleckich (paramilitarnego stowarzyszenia kierowanego przez gen. dyw. Jana Grudniewskiego – w wojsku dosłużył się tylko stopnia pułkownika), w asyście strażackiej orkiestry, uczestniczyło 26 września w złożeniu na Golgocie w sanktuarium w Kałkowie-Godowie (Świętokrzyskie) prochów Juliusza Nowiny-Sokolnickiego, zmarłego w Anglii VIII Wielkiego Mistrza Orderu św. Stanisława, a w latach 1972–90 nieuznawanego przez większość emigracji prezydenta RP na wychodźstwie. Sokolnicki dożył prawie 89 lat, siedmiokrotnie się żenił, po wojnie pracował m.in. przy czyszczeniu parowozów i jako kierownik sklepu Tesco. Związany był z piłsudczykowskim nurtem emigracji. W 1972 r. ogłosił dokument, że to jego zmarły prezydent August Zaleski wyznaczył swoim następcą. Uznano go jednak za uzurpatora, a jako następcę Zaleskiego zaprzysiężono Stanisława Ostrowskiego. Ostatnim emigracyjnym prezydentem z tej linii był Ryszard Kaczorowski, który w grudniu 1990 r. przekazał Lechowi Wałęsie insygnia ...