POLITYKA

Poniedziałek, 20 maja 2019

Polityka - nr 3 (3194) z dnia 2019-01-16; s. 73

Kultura / Afisz / Na płycie

Mirosław Pęczak

Gorzko?

4/6

...

Skala ocen: 1 (dno) – 6 (wybitne)