POLITYKA

Sobota, 20 kwietnia 2019

Polityka - nr 25 (2710) z dnia 2009-06-20; s. 92-93

Ludzie i obyczaje

Mirosław Pęczak

Gra żywiołów

Rozmowa z prof. Jackiem Oleksynem, laureatem Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej za badania w dziedzinie ekofizjologii roślin

Po raz szósty odbyły się w Elblągu Letnie Ogrody „Polityki”. Było dużo deszczu i jeszcze więcej emocji.

Zaczęło się mocno w środę 10 bm. od panelu „Kultura w państwie, państwo w kulturze”. Redaktor naczelny „Polityki” Jerzy Baczyński i szef działu kultury Zdzisław Pietrasik jako prowadzący, Izabella Cywińska i Bogdan Zdrojewski jako goście debatowali o fundamentalnych kwestiach polityki kulturalnej. Dyskusja w Elblągu zbiegła się z pierwszymi informacjami medialnymi o planowanej reformie finansowania kultury, co wyraźnie podgrzało atmosferę spotkania. Izabella Cywińska odnosząc się do doświadczeń rządu Tadeusza Mazowieckiego, w którym szefowała resortowi kultury, wyznała, że w początkach III RP nie mogło być mowy o tak radykalnych krokach jak te związane z rzeczoną reformą. Minister Zdrojewski tłumaczył, że zmiany są konieczne, bo system instytucji kultury jest po prostu chory i niesprawny. Można było odnieść wrażenie, że minister tonuje stanowcze wypowiedzi prof. Jerzego Hausnera, którego zespół podjął pracę nad reformą. Minister nie mówił zatem o „rewolucji kulturalnej”, ale mieliśmy do czynienia z początkiem debaty, która rozwinie się we wrześniu w ...