POLITYKA

Sobota, 25 listopada 2017

Polityka - nr 8 (8) z dnia 2016-09-14; Pomocnik Historyczny. Nr 4. Z Kresów na Kresy; s. 51

Detale

 (MS)

Grecki Zgorzelec

To położone na Dolnym Śląsku miasto na początku lat 50. XX w. stało się głównym skupiskiem i symbolem uchodźców z Grecji. W 1950 r. mieszkało tu 790 Greków i Macedończyków, w 1954 r. – 1878, w 1958 r. – 2258 i w 1972 r. – 1700. Enklawa grecka skupiała się przy ul. Warszawskiej i Daszyńskiego. W mieście działały instytucje związane z uchodźcami: dom starców, dom dziecka i Spółdzielnia Inwalidów Delta. Dziś do greckich akcentów w przestrzeni miasta można zaliczyć reprezentacyjny bulwar Grecki, obelisk na cmentarzu komunalnym poświęcony 600 spoczywającym tu imigrantom, ufundowaną staraniem społeczności greckiej cerkiew prawosławną św. Konstantyna i Heleny oraz odbywający się tu co roku Międzynarodowy Festiwal Piosenki Greckiej.