POLITYKA

Niedziela, 25 sierpnia 2019

Polityka - nr 5 (2639) z dnia 2008-02-02; s. 76-78

Nauka

Agnieszka Krzemińska

Grota, ale nie ta

Czy jest ziarno prawdy w micie głoszącym, że Rzym założył wykarmiony przez wilczycę syn Marsa, który zamordował sprzeciwiającego się woli bogów brata bliźniaka?

Przywiązani do tradycji Rzymianie 21 kwietnia obchodzić będą 2760-lecie założenia miasta (łac. ab urbe condita). Marek Terencjusz Warron, rzymski historyk z I w. p.n.e., wyliczył jako datę powstania Rzymu 753 r. p.n.e. Wcześniej, w czasach republiki, funkcjonowało kilka innych dat. Jedną z nich był 747 r., twierdzono bowiem, że Rzym założono 435 lat po wojnie trojańskiej, która zakończyła się ponoć w 1182 r. p.n.e. Przez długi czas naukowcy uważali, że daty te nie mają żadnych podstaw historycznych – spór wokół wojny trojańskiej do dziś nie został rozstrzygnięty, a początki Rzymu są wielką niewiadomą. Tymczasem badania archeologiczne w znacznym stopniu potwierdzają, że miasto mogło powstać w wyniku jednorazowego aktu założenia. Czyżby wszystko przebiegało tak, jak mówi tradycja, a znajdowane w ostatnim czasie zabytki to faktycznie dom Romulusa i grota Luperkal, w której wilczyca wykarmiła boskie bliźniaki?

Odkrycie na Palatynie

Według „Eneidy” Wergiliusza książę trojański Eneasz – syn bogini Afrodyty ...