POLITYKA

Wtorek, 21 maja 2019

Polityka - nr 17 (2552) z dnia 2006-04-29; s. 132-134

Społeczeństwo / Prawo / Przestępczość w Polsce

Bogdan Miś

Groźny Gdańsk, bezpieczny Białystok

Rozmowa z prof. Brunonem Hołystem, światowej sławy wiktymologiem, o prawdziwej skali przestępczości w Polsce

Bogdan Miś: – Jak naprawdę wygląda dzisiejsza Polska, gdy chodzi o przestępczość?

Brunon Hołyst: – Sytuacja, jak lubią mówić medialni specjaliści od prognoz pogody, zmienia się dynamicznie. Najważniejsze jej cechy to bardzo duże tempo wzrostu przestępczości, silne jej umiędzynarodowienie, wzrost przestępczości skierowanej przeciw życiu i zdrowiu – a także mieniu – przy rosnącej agresji i bezwzględności bandytów, coraz częstsze używanie broni palnej. Gdy dodamy do tego fakt, że niepokojąco wzrasta przestępczość nieletnich i wyraźnie obniża się wiek rodzimych bandytów, którzy przy tym stają się coraz bardziej profesjonalni i coraz częściej działają w gangach – obraz stanie się w sumie dość czarny. Jego zauważalną cechą są na przykład bardzo rzucające się w oczy groźne zabójstwa o charakterze porachunkowym i przestępstwa na zlecenie.

Tymczasem statystyki przestępczości wydają się uspokajać.

I tak, i nie. W 1989 r., kiedy rozpoczynaliśmy transformację ustrojową, było 547 587 zarejestrowanych przestępstw; ...

Profesor Brunon Hołyst (ur. 6.10.1930 r.) – prawnik, specjalność: kryminologia, kryminalistyka, suicydologia, wiktymologia.

* wiktymologia (z łac. victima – ofiara). Narodziła się w USA jako dział kryminologii. Bada typy ofiar przestępstw, procesy wiktymizacji, więzi ofiar ze sprawcą, a także traktowanie ofiar przestępstw przez wymiar sprawiedliwości.