POLITYKA

Czwartek, 23 maja 2019

Polityka - nr 6 (2438) z dnia 2004-02-07; s. 42-43

Gospodarka / Dają ziemię

Urszula Szyperska

Grunt to własność

Dobra wiadomość dla właścicieli domów i mieszkań, którzy chcą być także właścicielami dzierżawionej działki, albo jej ułamka przypisanego do mieszkania: część z nich zostanie uwłaszczona za darmo. Innym wiele miast da duże bonifikaty – nawet ponad 90 proc. Radzimy z tej okazji skorzystać.

Wielu właścicieli domów, które stoją na ziemi gmin albo Skarbu Państwa, zapłaci w tym roku za wieczyste użytkowanie gruntu ostatni raz. Sejm zrobił dzierżawcom z co najmniej 14-letnim stażem prezent: zostaną uwłaszczeni za darmo (patrz ramka). W wydziałach geodezji wielu miast zapewniają, że wykazy gruntów kwalifikujących się do takich przekształceń są przygotowywane.

Gminy od miesięcy zapowiadały, że zaskarżą to uwłaszczenie do Trybunału Konstytucyjnego. I po wejściu w życie rozporządzenia do ustawy, co nastąpiło w grudniu 2003 r., skarga wpłynęła. Złożyła ją rada miejska Tarnowskich Gór. Pozostaje nadzieja, że wyrok, który może być dla gmin korzystny, zapadnie nieprędko i że zdążą się uwłaszczyć np. dzierżawcy gruntów na Ziemiach Odzyskanych, którzy boją się, że „przyjdą Niemcy i odbiorą”. Sprawy własnościowe wielu nieruchomości na tych terenach nie zostały uporządkowane, z ksiąg wieczystych nie wykreślono nazwisk przedwojennych właścicieli. Dotychczas nie miało to znaczenia. Po ...

Bez podania, bezpłatnie

Bez składania wniosku, na mocy przepisu obowiązującego od 18 grudnia 2003 r., prawo własności otrzymają osoby fizyczne, które były 26 maja 1990 r. i nie przestały być 23 października 2001 r.* użytkownikami wieczystymi albo współużytkownikami:
• gruntów zabudowanych domami
• gruntów rolnych.

Uwłaszczenie następuje w dniu, w którym wydana zostanie decyzja o uzyskaniu prawa własności (przez wójta, prezydenta miasta, burmistrza, starostę – zależnie od tego, czy właścicielem gruntu jest samorząd czy Skarb Państwa).

Na tych samych zasadach prawo własności otrzymują następcy prawni tych użytkowników (wyłącznie osoby fizyczne).

Nie przewiduje się odpłatności za uwłaszczenie.

* Data wejścia w życie ustawy z 26 lipca 2001 r. o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości. Została ona uzupełniona i częściowo zmieniona przez ubiegłoroczną ustawę o ustroju rolnym. 18 grudnia 2003 r. weszło w życie rozporządzenie do tej ustawy.