POLITYKA

Poniedziałek, 19 sierpnia 2019

Polityka - nr 11 (2850) z dnia 2012-03-14; s. 86

Kultura / Afisz / Książki

Krzysztof Cieślik

Hrabalowskie gawędy

●●●●●○

Bohumil Hrabal, Życie bez smokingu, przeł. Andrzej Babuchowski, Aleksander Kaczorowski, Jan Stachowski, Czuły Barbarzyńca, Warszawa 2011, s. 116

W oryginale „Życie bez smokingu” ukazało się w 1986 r. Do tej pory przełożono tylko część tego zbioru (np. opowiadanie tytułowe i „Urlop”, które opublikowano w „Dekadzie Literackiej”). Teraz ukazuje się on w całości i pierwotnym kształcie. Po raz pierwszy przetłumaczone zostały na język polski dwa świetne teksty: „Gawęda knajpiana” i „Dzieci Boże”. Hrabalowska knajpa jest w istocie całym światem, rządzi się swoimi prawami, banalna opowiastka przekształca się tutaj w gawędę o wymiarze niemal metafizycznym. Bohumila Hrabala – podobnie jak stereotypowego Czecha, którego obraz zawdzięczamy m.in. właśnie autorowi „Zbyt głośnej samotności” – trudno od tego świata oddzielić, podobnie jak trudno w jego dziełach odróżnić fikcję od autobiografii. Sam zresztą przyznaje w zamykających zbiór tekstach „Dlaczego piszę?” i „Moja Libeń”, że bez knajp najpierw odwiedzanych z ojczymem, administratorem browaru w Nymburku, w ...

●●●●●● wybitne!
●●●●●○ bardzo dobre
●●●●○○ dobre
●●●○○○ średnie
●●○○○○ słabe
●○○○○○ dno!