POLITYKA

Niedziela, 25 sierpnia 2019

Polityka - nr 44 (3033) z dnia 2015-10-28; s. 10

Ludzie i wydarzenia / Kraj

 (jull)

Imigranci już tu są

Już 408 tys. zgód na pracę dla cudzoziemców zza wschodniej granicy wydały w tym roku Powiatowe Urzędy Pracy (PUP) i to zaledwie do końca czerwca. Liczba oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom rośnie lawinowo. W zeszłym roku w PUP zarejestrowano nieco ponad 200 tys. takich wniosków. Od kilku lat procedura jest uproszczona do minimum. Wystarczy, że ktoś dogada się np. z Ukraińcem na świadczenie pracy, a następnie poinformuje o tym PUP i uzyska pieczątkę z akceptacją. Procedura trwa kilka minut. Urzędnicy formalnie mają obowiązek sprawdzić, czy na to stanowisko nie ma chętnego Polaka, ale liczba wniosków właściwie to uniemożliwia. Na dodatek deklarowane w oświadczeniu wynagrodzenie w zasadzie wyklucza znalezienie polskiego bezrobotnego, który chciałby pracować za te stawki.

Narodowością, która najbardziej upodobała sobie pracę w Polsce, są Ukraińcy – stanowią około 95 proc. wszystkich starających się o pracę nad Wisłą. Urzędnicy nie kryją, że skala wniosków jest niepokojąca ...