POLITYKA

Sobota, 24 sierpnia 2019

Polityka - nr 31 (3221) z dnia 2019-07-31; s. 10

Ludzie i wydarzenia / Kraj

 (ASZ)

In vitro bez górnej granicy wieku

Od września na Mazowszu zacznie działać program refundacji zapłodnienia pozaustrojowego. Przyjęty przez radnych województwa projekt (w sejmiku zdominowanym przez PO i PSL) pozytywnie oceniła właśnie Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, której opinia jest kluczowa dla prowadzenia programu. Będzie to największy terytorialnie program refundacji in vitro w Polsce po wygaszeniu rządowego wsparcia dla niepłodnych par przez ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła w 2016 r.

Budżet programu to 6,6 mln zł, które wystarczą na sfinansowanie 1098 procedur zapłodnienia pozaustrojowego dla ok. 366 par – dla każdej z nich zarezerwowano trzy próby; przewidywana wysokość dofinansowania: od 6 do 18 tys. zł. Dofinansowaniem zostanie objęte także mrożenie komórek jajowych u pacjentek chorych na nowotwory. To innowacyjne rozwiązanie dla osób, które chciałyby w trakcie leczenia zabezpieczyć swoją płodność. Kryteria kwalifikacji do programu to m.in. stwierdzona i potwierdzona bezwzględna przyczyna niepłodności. Nie będzie natomiast górnego przedziału wiekowego dla pacjentek. O tym, czy kobieta w wieku 41 lat lub wię...