POLITYKA

Czwartek, 18 kwietnia 2019

Polityka - nr 42 (2929) z dnia 2013-10-16; s. 94

Kultura / Afisz / Książki

Wiesław Władyka

Inni wśród swoich

●●●●○○

Warszawiacy nie z tej ziemi. Cudzoziemscy mieszkańcy stolicy 1945–1989, opracował Jerzy Kochanowski, Dom Spotkań z Historią, Warszawa 2013, s. 432

Wydana właśnie przez zasłużony Dom Spotkań z Historią i opracowana przez prof. Jerzego Kochanowskiego opowieść o cudzoziemskich mieszkańcach Warszawy w latach 1945–89 to dzieło nowoczesne. Mamy tu solidną monografię tematu, ale także opowieści i relacje przywołanych z imienia i nazwiska cudzoziemców. Przyjeżdżali do Polski z różnych kierunków i różnych powodów, uświadomionych – to zwłaszcza w przypadku przybyszów z innych demoludów, jako że nadwiślański „najweselszy barak” w całym obozie uwodził swoim mirażem – ale też i zupełnie przypadkowych. Są tu opowieści o sklepach i kolejkach, o zawiłościach polskiego języka, o pierwszych wrażeniach. I wreszcie o polskiej kuchni, która w sumie wypada nie tak źle. Ale najlepiej jednak wypadają buraczki, okazuje się, że to one mogą pomóc Polakom zdobyć Europę, co notabene przewidział wiele lat temu ...

●●●●●● wybitne!
●●●●●○ bardzo dobre
●●●●○○ dobre
●●●○○○ średnie
●●○○○○ słabe
●○○○○○ dno!