POLITYKA

Wtorek, 23 kwietnia 2019

Polityka - nr 3 (2435) z dnia 2004-01-17; s. 14

Ludzie i wydarzenia

Instytut Książki

W Ministerstwie Kultury zlikwidowano departament książki. Jego dotychczasowe zadania przejmą inne departamenty oraz powołany przez ministra kultury (na bazie krakowskiego oddziału Instytutu Adama Mickiewicza) Instytut Książki. Ma on propagować czytelnictwo książki w kraju i promować literaturę polską za granicą. Instytut finansowany będzie głównie z budżetu resortu, a dodatkowe środki będzie starał się zdobyć z funduszy dostosowawczych UE oraz od zagranicznych fundacji działających w Polsce i sponsorów. Dyrektorem IK został dr Andrzej Nowakowski (52 l.). Ukończył polonistykę na UJ i tam obronił pracę doktorską z historii sztuki. Od 1976 r. jest pracownikiem naukowym Instytutu Filologii Polskiej UJ, a od 1996 r. szefem krakowskiego wydawnictwa Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas. Był pełnomocnikiem ministra kultury ds. Międzynarodowych Targów Książki Frankfurt 2000 i komisarzem polskiej ekspozycji. W 2000 r. został prezesem Polskiej Izby Książki. Redaktor kilku serii wydawniczych, m.in. Klasycy Współczesnej Polskiej Myśli Humanistycznej i Bestsellery z przeszłości. Zajmuje się publicystyką kulturalną na łamach „Gazety Wyborczej&...