POLITYKA

Poniedziałek, 20 maja 2019

Polityka - nr 11 (11) z dnia 2014-12-11; Pomocnik Historyczny. Dzieje Rosjan; s. 20

Detale

Agnieszka Mazurczyk

Insygnia władzy

Przejmowanie władzy w Rosji było zawsze wydarzeniem kosztownym i widowiskowym. W opisanej szczegółowo ceremonii wstąpienia na tron pierwszego cara z dynastii Romanowych, Michaiła, główny rytuał poprzedzał uroczysty pochód po regalia do znajdującego się na Kremlu skarbca. Najbliżsi ludzie z otoczenia przyszłego cara nieśli insygnia na drogocennych tacach. Na pierwszej Czapkę Monomacha, która według legendy przybyła do Rosji z Bizancjum, na drugiej pierścień z Krzyżem Świętym i barmny, rodzaj kołnierza obszytego złotem i drogimi kamieniami. Berło i jabłko niesiono w rękach. Pochód, przy dźwiękach dzwonów wszystkich kremlowskich cerkwi, kierował się do Soboru Uspieńskiego. Tam w drzwiach cara witał metropolita pocałowaniem w rękę, prowadził go do usytuowanego w centrum świątyni podestu, przy wtórze modlitw zakładał mu na głowę Czapkę Monomacha, odziewał w barmny, wręczał berło i jabłko. Berło było ze złota ozdobione kamieniami szlachetnymi. Uwieńczone krzyżem, weszło w skład regaliów carskich i po raz pierwszy użyto go podczas koronacji ...