POLITYKA

Czwartek, 20 czerwca 2019

Polityka - nr 19 (2603) z dnia 2007-05-12; s. 92-93

Ludzie / Psychologia

Joanna Cieśla

Inteligencka tęsknota za inteligentnym politykiem

Rozmowa z prof. dr. hab. Edwardem Nęcką, psychologiem, o psychicznych walorach i ułomnościach polityków

Joanna Cieśla: – W książce „Człowiek – umysł – maszyna. Rozmowy o twórczości i inteligencji” mówi pan, że inteligencja to jeden z czynników, na podstawie których najłatwiej można przewidywać życiowy sukces.

Edward Nęcka: – Najłatwiej, co nie znaczy, że ze stuprocentową pewnością. W USA badano związek między poziomem inteligencji a rocznym dochodem. Na skali od 0 (brak związku) do 1 (całkowita pozytywna współzależność) uzyskano wynik 0,26.

A w jakim stopniu inteligencja przekłada się na sukces polityczny?

Inteligencja pomaga w polityce jak w każdej dziedzinie. Ale raczej jako warunek konieczny, lecz niewystarczający do sukcesu.

Partia Demokratyczna, w której średnie IQ było z pewnością wysokie na tle polskich ugrupowań politycznych, nie była w stanie samodzielnie poradzić sobie w życiu publicznym. Czy nadmiar inteligencji może przeszkadzać?

To się zdarza. Psychologia społeczna i socjologia opisują gremia eksperckie, obdarzone bardzo wysokim poziomem inteligencji i wiedzy, które jednak mają skłonność do zadziwiająco nieracjonalnego działania. ...

Prof. dr hab. Edward Nęcka (ur. 1953) kieruje Zakładem Psychologii Eksperymentalnej w Instytucie Psychologii UJ, wykłada także w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Jego zainteresowania naukowe dotyczą procesów poznawczych, inteligencji, psychologii twórczości i teorii umysłu. Jest autorem kilkunastu książek poświęconych tej tematyce; oprócz najnowszej, wspomnianej w wywiadzie, są to m.in.: „Psychologia poznawcza” (wraz z Jarosławem Orzechowskim i Błażejem Szymurą), „Inteligencja: geneza – struktura – funkcje”, „TRoP... Twórcze rozwiązywanie problemów”. Jest też autorem podręczników do treningu twórczości i wielu artykułów naukowych. W 2001 r. otrzymał nagrodę Wydziału Nauk Społecznych PAN za książkę „Pobudzenie intelektu: Zarys formalnej teorii inteligencji”.